Dentální hygienistka a zubní lékař jsou v péči o pacienta na jedné lodi

Alfadent

Dentální hygienistka připravuje zubnímu lékaři kvalitnější podmínky pro jeho samotné ošetření. Péče dentální hygienistky prodlužuje životnost nejen vlastních zubů, ale i protetických prací (zubních náhrad, můstků, korunek) a zubních výplní.

Malý příklad - pokud máte zánět dásní a krvácí vám dásně, lékař není technicky schopen zhotovit kvalitní „bílou“ fotokompozitní výplň, protože na to potřebuje zajistit suché prostředí, což u stále krvácející dásně nelze.

Zubní lékař bez „vlastní“ dentální hygienistky by měl vyplnit ideálně papírovou žádanku „doporučení k ošetření DH“ a v případě potřeby zaslat i rentgenové snímky. Funguje to podobně, jako když vás praktický lékař odesílá ke specialistovi, například na kardiologii. Stomatolog pacienta tímto způsobem odešle deleguje do péče dentální hygienistky, kterou si pacient najde sám. Najít ji může například přes mapu dentálních hygienistek a hygienistů na Asociaci dentálních hygienistek ČR. Některé specifické úkony dokonce nemůže hygienistka dělat sama od sebe, ale měla by na ně mít doporučení od zubního lékaře.

Zubní lékař s „vlastní“ dentální hygienistkou často pracuje v úzké spolupráci na jednom pracovišti. Využívají společnou zdravotní dokumentaci, rentgenové snímky a mohou vzájemně konzultovat přístup k pacientovi. Často lze spojit do jedné návštěvy preventivní prohlídku s dentální hygienou. Může to být ale i dentální hygienistka, která pracuje ve své vzdálené ordinaci a přijímá pacienty od spolupracujících lékařů.

Dentální hygienistka pacienta vyšetří, navrhne léčbu a postup ošetření, provede jednotlivé výkony. Následně by měla informovat ošetřujícího lékaře o postupu ošetření a dosažených výsledcích, a to nejčastěji písemnou „lékařskou“ zprávou, kterou v rámci zachování zásad GDPR odesílá po pacientovi. V případě nejasností konzultuje další postup se zubním lékařem. Tento způsob vzájemné komunikace je složitější, ale přispívá k týmové spolupráci a vede k posílení vzájemné důvěry lékaře a dentální hygienistky.

Vždy je důležité, aby k sobě obě profese byly vstřícné, přistupovaly k sobě s oboustrannou úctou a měly na paměti společný cíl, tedy blaho pacienta. Pacienti mnohdy vnímají dentální hygienu jako službu, a ne jako zdravotnický úkon. Střídají pracoviště dentální hygieny, dle svých momentálních preferencí, orientují se podle ceny a nakupují ji na slevových portálech. To si ale mohou dovolit klienti, kteří jsou zdraví a využívají dentální hygieny jako kosmetických služeb, pro zkrášlení svého úsměvu a udržení jeho zdraví. Klienti, kteří už mají nějaký zdravotní problém se stávají pacienty a nutně potřebují svůj problém léčit. V tomto případě je ideální svěřit se do rukou týmu zkušených dentálních odborníků, kteří efektivně spolupracují a udělají pro léčbu maximum.

Svým zubům také prokážete velkou službu zejména pravidelnou a pečlivou domácí péčí, například s použitím ionizačních kartáčků IONICKISS

Velké díky patří autorce článku: paní Anetě Stryjové, DiS. 

Máte nějaké otázky z oblastni dentální hygieny? Neváhejte se na Anetu Stryjovou obrátit. Rádi vám poskytne odborné konzultace zde. (poradna@ionickiss.cz)