Klinické zhodnocení ionizačního kartáčku

 

IONICKISS ORIGINAL je první ionizační kartáček, který generuje záporné ionty, a tím narušuje iontovou vazbu mezi plakem a povrchem zubu. Zubní plak je tak od zubu odpuzován směrem k hlavici kartáčku. Studie* prokazuje, že s ionizačním kartáčkem jsou zuby o 48 % čistější, a to i v těžko přístupných místech. Byl také prokázán významný vliv na celkové zdraví dásní.

 

Pro studii* bylo vybráno celkem 71 účastníků (zaměstnanci a pacienti z fakulty Marquette University USA). Účastníci byli poučeni o správném držení zubního kartáčku a upozorněni na nutnost výměny hlavice každé čtyři týdny. Dále aby si čistili zuby alespoň dvakrát denně obvyklou technikou a aby během studie nepoužívali žádné výplachy, které by mohly ovlivnit množství plaku v ústech.

Měření zánětu dásní a indexu plaku probíhalo v úvodu studie a dále pak po třech a šesti měsících. Výchozí úroveň stavu sledovaných byla srovnatelná.

Účastníkům byly rozdány manuální ionizační kartáčky IONICKISS ORIGINAL spolu se SOFT hlavicemi. Studie* probíhala jako dvojitě  zaslepená - vědci ani účastníci nevěděli, zda jejich zubní kartáček obsahuje nabitou nebo nenabitou baterii. Tedy zda u konkrétního kartáčku ionizace probíhá či nikoliv.

Na konci klinické fáze studie došlo k odhalení kartáčků s aktivní a neaktivní baterií. Ze 71 vybraných subjektů jich studii dokončilo 64.

Po šesti měsících užívání ionizačního kartáčku IONICKISS ORIGINAL SOFT odhalila studie jasně příznivý účinek na míru zubního plaku a zánětu dásní. Celkové zlepšení zdraví dásní bylo u testované skupiny 51,87 % a u kontrolní skupiny 30,18 %.

  *) Klinické zhodnocení ionizačního zubního kartáčku při odstraňování plaku a snížení gingivitidy (anglicky) (listopad 1996), Marquette University, School of Dentistry: Ronald L. Van Swol, Donald E. Van Scotter, Jeffrey J. Pucher, Andrew R. Dentino