Jak používat manuální zubní kartáčky IONICKISS ORIGINAL a KIDS

Popis IONICKISS ionizačního zubního kartáčku

brush-description

  1. VLÁKNA - IONICKISS zubní kartáčky jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů. Kvalitní vlákna odstraní každou nečistotu.


  2. IONICKISS výměnné zubní hlavice - Výměnné hlavice zajistí dlouhou životnost vašeho kartáčku. Když jsou opotřebované, jednoduše je vyměňte za nové a váš kartáček je připraven k použití jako v den, kdy jste jej zakoupili.


  3. IONIPAD (kovový pásek) – je místo, kterého se musí člověk dotýkat při čištění zubů vlhkou rukou/prstem, aby došlo ke generování iontů. Tok iontů naruší iontovou vazbu mezi povrchem zubu a plakem. U dětského kartáčku je kovová páska IONIPAD nahrazena vodivým materiálem - termoplastickým kompozitem, který je umístěn na zadní straně rukojeti kartáčku. Ionizace funguje stejným způsobem.


  4. TLAČÍTKO NA TESTOVÁNÍ BATERIE – Stiskněte tlačítko na testování stavu baterie zpravidla jednou až dvakrát týdně, abyste ověřili, zda baterie funguje. Baterie vydrží minimálně 1 rok při běžném užívání. Pokud svítí LED světlo/dioda (u typu ORIGINAL červeně a u typy KIDS zeleně), baterie funguje a ionizace probíhá. Pokud nesvítí, vyměňte kartáček.

 

 

 

  

 

Jak správně používat ionizační kartáček IONICKISS 

Krok 1:

how-to-use-1

Vlhkým prstem nebo dlaní se dotkněte kovového pásku IONIPAD a zvýšíte tak tok generování iontů. Když si čistíte zuby, vždy se dotýkejte kovového pásku IONIPAD. U dětského kartáčku je kovová páska nahrazena na zadní straně vodivým materiálem - termoplastickým kompozitem. Dítě uchopí rukojeť kartáčku a bude-li se dotýkat vlhkou rukou zadní strany, ionizace funguje stejně jako u kartáčku ORIGINAL.

Krok 2:

how-to-use-2

Chcete-li sejmout výměnnou hlavici kartáčku, podržte kartáček jednou rukou a hlavicí otáčejte jemným pohybem druhou rukou. Až hlavice povolí tak ji odstraňte směrem dolů.

Nasaďte novou zubní hlavici na kovovou tyčinku a zacvakněte ji ke kartáčku.

Krok 3:

how-to-use-3

Při použití zubní pasty může docházet k usazování pasty v mezerách mezi kartáčkem a dentální hlavicí.

Kdykoliv je to možné, očistěte hlavici kartáčku a kovovou tyčinku.

Krok 4:

how-to-use-4

Stisknutím tlačítka IONITEST zkontrolujete stav baterie. Kontrolu stačí provádět 1-2 týdně. Tlačítko nemačkejte při čištění zubů.

Pokud se rozsvítí LED světlo (u typu ORIGINAL červeně a u typu KIDS zeleně), kartáček má dostatek energie k procesu ionizace, a je tedy plně funkční. Pokud světlo přestane svítit, je nutné vyměnit kartáček za nový.

Baterie vydrží minimálně 1 rok při běžném používání.

Při čištění zubů dítěte rodičem je potřeba zajistit kontakt dítěte a rodiče vzájemným dotykem na pokožce (např. držením za ruku nebo přidržením čelisti), tak aby se uzavřel elektrický okruh a ionizace fungovala správně.