Podcast StomaTeam na téma: Inovativní technologie iontů

 
 

Rozhovor s Anetou Stryjovou, DiS. a Ing. Marií Navrátilovou na téma dentální hygieny a novinky na českém trhu - ionizačních kartáčcích IONICKISS

První z nich je Aneta Stryjová, DiS., dentální hygienistka, která se věnuje svojí práci už od roku 2013 a nyní pracuje na zubní klinice Alfadent s.r.o. v pražských Řeporyjích.

Dá se říci, že na přítomnost dentálních hygienistek ve stomatologickém týmu si pacienti, ale i mnozí zubní lékaři teprve zvykají. Jaká je podle vašich zkušeností spolupráce dentální hygienistky a zubního lékaře? Uvědomují si zubní lékaři, že jim může spolupráce s dentálními hygienistkami usnadnit práci?
Dentální hygienistka připravuje zubnímu lékaři kvalitnější podmínky pro jeho samotné ošetření a její péče prodlužuje životnost nejen vlastních zubů pacienta, ale i jeho protetických náhrad a zubních výplní. Spolupráce mezi zubním lékařem a dentální hygienistkou probíhá nejčastěji dvěma způsoby. Zubní lékař „bez vlastní“ dentální hygienistky by měl vyplnit ideálně papírovou žádanku „doporučení k ošetření dentální hygienistkou“ a v případě potřeby zaslat i RTG snímky. Vše funguje stejně, jako když vás praktický lékař odesílá ke specialistovi, například na kardiologii. Pacienta tímto způsobem odešle do péče dentální hygienistky, kterou si pacient vybere sám, např. přes mapu dentálních hygienistek.

Zubní lékař „s vlastní“ dentální hygienistkou často pracuje v úzké spolupráci na jednom pracovišti. Využívají společnou zdravotní dokumentaci, rentgenové snímky, vzájemně konzultují. Může to být ale i dentální hygienistka, která pracuje ve své vzdálené ordinaci a přijímá pacienty od spolupracujících lékařů.

Dentální hygienistka by měla vždy informovat ošetřujícího lékaře o svém postupu ošetření, dosažených výsledcích, a to ideálně písemnou zprávou. V případě nejasností konzultuje další postup se zubním lékařem. Tento způsob vzájemné komunikace je složitější, ale přispívá k týmové spolupráci a vede k posílení vzájemné důvěry lékaře a dentální hygienistky.

Dentální hygienistky jsou ze strany zubních lékařů někdy nepříliš lichotivě označovány jako uklízečky v ústech pacientů. Jak pohlížíte na svoji práci Vy a jak byste popsala standardy kvalitní péče a vyvrátila tak tento zjednodušený pohled na Vaši práci?
Standardy kvality péče nejsou v oblasti dentální hygieny ještě legislativně ukotveny. Každý zdravotník by měl své služby poskytovat na náležité odborné úrovni dle současných dostupných poznatků vědy a v souladu s uznávanými medicínskými postupy, tzv. lege artis. Členové Asociace dentálních hygienistek se musí navíc řídit profesním a etickým kodexem této organizace. Jako systémový problém, který může dentálním hygienistkám kazit jméno, vnímám, že si ještě „nezkušená“ dentální hygienistka ihned po škole může založit vlastní ordinaci. Dentální hygienistka by měla znát a dodržovat hranice své odborné způsobilosti. Měla by být schopna samostatně provést parodontologické vyšetření, nezamlčovat zdravotní stav pacientovi, neprovádět pouze profylaktické čištění i tam, kde není indikované a je zapotřebí nechirurgické léčby parodontu. Vždy je důležité, aby k sobě obě profese byly vstřícné, přistupovaly k sobě s oboustrannou úctou a měly na paměti společný cíl, tedy blaho pacienta.

Dentální hygienistky mají možnost být členkami profesní organizace Asociace dentálních hygienistek ČR. Jste Vy její členkou a v čem je podle Vás členství přínosné?
Členkou jsem se stala již v posledním ročníku studia oboru na VOŠZ. Cítila jsem potřebu podílet se na rozvoji profese. Netrvalo to dlouho a aktivně jsem se zapojila do působení v Přípravném výboru prezidia ADH ČR. Následně jsem se stala na 2 roky i jeho vedoucí. Nyní v ADH ČR působím především jako člen redakční rady elektronického magazínu DH Spectrum a spolupracuji na projektu Centrum zdravého úsměvu. Mezi hlavní benefity členství mohu jmenovat především přístup k aktuálním informacím, služby právní, ekonomické a odborné poradny, slevy na nákup produktů u partnerů, StomaTeam online program, přístup ke kalendáři vzdělávacích akcí, magazín DH Spectrum a mnoho dalšího.

Asociace dentálních hygienistek zajišťuje mimo jiné i řadu příležitostí k dalšímu vzdělávání dentálních hygienistek. Mají podle Vás dentální hygienistky dostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání?
Dentální hygienistka má zákonem stanovenou povinnost se dále vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Koordinace celoživotního vzdělávání je od roku 2017 díky zrušení kreditního systému v režii samotných zdravotnických pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Domnívám se, že nabídka kurzů a školení je pestrá. Ve spolupráci s firmou Cresco Praha se zaměřují na praktické školení použití ručních nástrojů. Sama Asociace pořádá 2 školicí akce za rok. Díky covidu vzniklo i mnoho online kurzů. Další vzdělávání je nesmírně důležité, protože umožňuje profesní i osobní růst, zvyšování úrovně kvality poskytované péče a může obohatit celý dentální tým.

V posledním roce zkoušíte v praxi novinku na českém trhu, výrobky pro ústní hygienu japonské značky IONICKISS pro společnost Ortus Health s.r.o. Jak jste se k těmto výrobkům dostala a jaké jsou vaše zkušenosti s nimi?
K tomu vlastně napomohla ADH ČR, protože paní Navrátilová si našla kontakt na Alfadent na jejím webu v mapě dentálních hygienistek členek a domluvila si u nás prezentační schůzku. Vyzkoušela jsem už hodně kartáčků a musím říct, že IONICKISS mě hodně baví. Díky ionizační technologii vydrží zuby déle hladké bez plaku. Kartáček je možné používat bez zubní pasty. Není proto třeba trávit čas čištění v koupelně u umyvadla, ale je možné si zuby čistit pohodlně kdekoliv, třeba při sledování televize. Hlavní výhodu vidím v kónickém tenčeném vláknu, které je velmi poddajné a snadno se dostává do méně dostupných míst, aniž bychom museli na kartáček tlačit. Nadšená jsem z jednosvazkové (single tuft) hlavice, kterou pohodlně vyměníte na stávající tělo kartáčku a užíváte si ionizační technologie i při dočišťování. Oceňuji také kompatibilitu dětské rukojeti s jednosvazkovou hlavicí na dočištění dětských zoubků.

Spolupracujete se společností Ortus Health s.r.o. nějak hlouběji?
Zkouším výrobky, technologie mě zaujala a stala jsem se jejich poradcem v odborných oblastech dentální hygieny. Odpovídám na dotazy položené do poradny na jejich webu, píšu články do blogu, účastním se osvětových propagačních akcí pro veřejnost. Ortus Health se snaží působit preventivně v oblasti zubního zdraví a zvyšovat povědomí o nových technologiích a postupech v oblasti stomatologie, proto vznikl nápad natočit s vámi tento rozhovor.

V druhé části rozhovoru jsme si povídali s Ing. Marií Navrátilovou, jednatelkou společnosti Ortus Health s.r.o., nejen o zmíněné novince na českém trhu, zubních kartáčcích IONICKISS, ale také o trendech v dentální hygieně v Srbsku, Litvě a Maďarsku.

Jak jste se dostala ke spolupráci s japonským výrobcem?
Japonský výrobce se jmenuje IONIC Corporation. K ionizačním kartáčkům naši rodinu přivedl pobyt v Asii. Poprvé jsme koupili tyto kartáčky v Thajsku náhodně, protože u nich bylo napsáno, že není potřeba zubní pasta. Když jste v asijských zemích a neumíte jejich jazyk, není lehké se orientovat v zubních pastách. Taková pasta s chilli, to je pro odvážné a pak když už si koupíte vyhovující zubní pastu a cestujete, tak je vám líto, že vám ji často na letišti zabaví. Přesvědčili jsme se, že máme po celý den zuby bez plaku, tak jsme se ho rozhodli představit i Čechům a Slovákům. Také jsme viděli, že dlouho žádná unikátní převratná inovace v dentální hygieně nebyla.

Při testování nám pomohly dvě statečné zubní lékařky, kterým tímto velmi děkuji za odvahu. Také díky nim vidíme, že využití iontů v dentální hygieně má smysl, protože pacienti se vrací s lépe vyčištěnými zuby. A jak dentální přísloví říká „čistý zub = zdravý zub“.

Mohla byste podrobněji vysvětlit, v čem technologie iontů spočívá?
S ionty například pracoval již Albert Einstein, ale co se týče využití iontů v zubní hygieně, tak s tím začali v podstatě Američané koncem 19. století. V roce 1995 uvedla společnost Hukuba Dental Corporation na japonský trh manuální ionizační zubní kartáček IONICKISS (v Japonsku pod názvem KISS YOU), který si nechala patentovat. Japonská společnost tak odstartovala skutečnou revoluci v čištění zubů a stala se celosvětovým lídrem ve výrobě a vývoji ionizační technologie, a i nadále udává v tomto odvětví trend. Na trhu jsou různé tvary těl/rukojetí a hlavic kartáčků, různá vlákna, ale všechny manuální nebo elektrické kartáčky v podstatě odstraňují plak prostřednictvím vláken kartáčku a tahy. U ionizační technologie se přidává fyzika. Plak je na zubech přichycen iontovou vazbou.

Manuální ionizační zubní kartáček IONICKISS má baterii zabudovanou do rukojeti zubního kartáčku. Baterie je připojena k titanové tyčince, která prochází zubním kartáčkem. Na rukojeti zubního kartáčku je tenký kovový pásek „Ionipad“, kterého se musíte dotýkat a ruka tak vytvoří uzavřený okruh, kde se generují záporné ionty. Ionizace pak narušuje iontovou vazbu mezi plakem a zubem, a tím odpuzuje plak od povrchu zubů směrem k hlavici kartáčku. Podle klinické studie je tímto způsobem odstraněno v průměru o 48 % plaku více.
Kromě manuálního zubního kartáčku je k dispozici také ionizační sonická řada IONPA, která kombinuje vibrační a ionizační funkce kartáčku, kdy odstraníte během kratší doby ještě více plaku díky jemným vibracím.

Japonci se také specializují na kónická vlákna, která se lépe dostanou do záhybů, nerovností a hůře přístupných míst.

Velmi zajímavým tématem je dentální hygiena v zahraničí, konkrétně v Srbsku, v Litvě a v Maďarsku. Jak jste se dostala k informacím o dentální hygieně právě v těchto zemích?
Pobývali jsme v zahraniční a viděla jsem, že se přístupy k dentální hygieně liší. V Srbsku, kde jsme strávili 6 let, se o dentální hygienu, jak ji známe z Čech, stará zubní lékař. Tedy odstranění zubního kamene, hloubkové čištění, leštění, airflow, bělení atd. Tyto úkony jsou placené a vykonává je zubní lékař, případně ve spolupráci s asistentkou. Tyto služby jsou poptávané hlavně ve větších městech, na soukromých klinikách, kde jsou zařazeny pod estetickou stomatologii (bělení 160–200 EUR) a pod preventivní péčí (odstranění zubního kamene 20–30 EUR). V Srbsku jsem měla osobní velmi dobrou zkušenost se zubaři. Objednání bylo zpravidla do týdne a ošetření efektivní. Zubař se mnou konzultoval možnosti léčby a ceny za ošetření. Dnes, díky ionizačním kartáčkům IONICKISS vidím, že někteří srbští stomatologové pracují s touto značkou už 3 roky a s velmi dobrými výsledky u pacientů – převážně snížení vzniku zubního kamene a zánětu dásní.

O tom, jak funguje dentální hygiena v Litvě a Maďarsku mám informace díky našim IONICKISS partnerům. V Litvě je dentální hygienistka jako samostatná profese a je nutné pro ni dokončit bakalářské studium (získat odbornou způsobilost k výkonu profese). Existuje zde profesní Asociace dentálních hygienistek, která má okolo 400 členů, ale licencí pro poskytování služeb je v zemi 1.111. Každý rok ukončí studium okolo 100 nových dentálních hygienistek. Zatím je na trhu více dentálních hygienistek, než trh dokáže uživit.

Ještě před 10 lety tuto práci dělal zubní lékař nebo jen klient sám v domácí péči, ale v současné době je to dobře známá služba vedle stomatologa. Lidé k dentální hygienistce chodí pravidelně 1–2× ročně. Podle statistik je ale stav zubů a dásní Litevců jeden z nejhorších v EU. Lidé se na dentální hygienu teprve učí pravidelně chodit.

Spolupráce dentální hygienistky a zubaře funguje podobně jako u nás, buď pracují jako tým na klinice a zubní lékař pošle pacienta přímo ke spolupracující dentální hygienistce, nebo i dentální hygienistka může doporučit objednat se k zubnímu lékaři, protože vidí, že je nutné zub léčit. Hodina běžné profylaktické dentální hygieny zahrnuje: Zhodnocení zdraví zubů a dásní, diagnostiku stavu ústní dutiny, odstranění plaku, zubního kamene a pigmentových skvrn, leštění zubů, rady, jak čistit a co používat v domácí péči o zuby a dásně. Ceny se nejčastěji pohybuji kolem 50–60 EUR. Bělení je také jedna ze služeb, které poskytují dentální hygienistky. Cena za službu je kolem 200 EUR. Zajímavostí je, že nejpopulárnější je stále střední tvrdost kartáčku, ale dentální hygienistky se snaží zjemňovat a doporučovat SOFT kartáčky.

V Maďarsku má dentální hygienistka samostatnou pozici a vyžaduje se 3leté bakalářské studium. Udržování zubního zdraví a léčba problémů v ústní dutině je týmovou záležitostí. Tým vede zubní lékař, ale aby byl skutečně efektivní, potřebuje podporu dalších odborníků. Jde o efektivní rozdělení činností. Úloha dentální hygienistky je spojena s udržováním zdravých zubů a zvyšováním úrovně ústní hygieny. Dentální hygienistka pracuje pod dohledem zubního lékaře a funguje jako poradce. Jedním z jejích hlavních úkolů je poskytovat rady, které vedou k zachování zdravých zubů. Tyto rady vycházejí z individuálních vlastností a aktuálního stavu zubů a parodontu pacienta. Poradenství dentální hygienistky je zároveň praktické: Je důležité naučit pacienta správným metodám péče o zuby a ústní dutinu a způsobům, jak vytvořit a udržovat ideální ústní hygienu.

Detailněji jsou úkoly dentální hygienistky následující: Poskytování rad, pokynů a motivace v oblasti ústní hygieny, informování o důležitosti pravidelných zubních prohlídek, poučení o správném používání snímatelných rovnátek (s nácvikem), poradenství v oblasti používání, čištění, snímání a nasazování snímatelných zubních náhrad. Dentální hygienistka provádí úkony k udržení zdraví ústní dutiny. Provádí také preventivní léčbu onemocnění dásní, zubů a sliznic dutiny ústní.

Návštěva běžné profylaktické dentální hygieny v Maďarsku zahrnuje odborné čištění zubů včetně odstranění zubního kamene a leštění (cena za vše cca 40 EUR, bělení zubů 250 EUR).

Produkty značky IONICKISS ale najdete také na Slovensku, v Chorvatsku, Slovinsku, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Holandsku a Belgii.

A jak vypadá dentální hygiena v zemi původu značky IONICKISS, v Japonsku?
V Japonsku spolupracujeme na Lékařské fakultě Tokyo Medical and Dental University (TMDU) s oddělením parodontologie, kde se působením iontů v dentální hygieně zabývá profesor Yuichi Izumi, který je průkopníkem ve studiu periodontálních onemocnění v Japonsku. V Japonsku má obor dentální hygieny dlouhou tradici, a to již od roku 1948. Dnes je obor dentální hygieny vyučován na 171 školách pro dentální hygienistky (z toho na 13 univerzitách jako 3 nebo 4letý obor i na školách typu vyšších odborných). V současné době zde má licenci 291.000 dentálních hygienistek, s tím, že plný úvazek vykazuje 132.000 z nich. Dentální hygienistky pracují většinou na soukromých klinikách.

Obecně si Japonci potrpí na čistotu, a to na čisté zuby a jazyk. Od dob pandemie např. velmi dbají ještě více na častější výměnu kartáčku a samostatný stojánek v koupelně. Dentální hygienistky se také hodně starají o zdraví ústní dutiny seniorů, kteří např. mají horší motoriku, ale chtějí se dobře starat o zuby. Mají na to speciální programy dentální hygieny.

V Japonsku mají dentální hygienistky také svojí profesní asociaci (JAPAN DENTAL HYGIENISTS' ASSOCIATION) a jejím cílem je prohloubit porozumění této profesi a průběžně vzdělávat dentální hygienistky a seznamovat je s novými informacemi. Také sama asociace pořádá semináře, kde dále informace a zkušenosti předává veřejnosti.