Správná péče o kartáčky IONICKISS

Návrhová plocha 1

Pravidelná základní péče o kartáčky IONICKISS zabraňuje přemnožení bakterií na jejich povrchu a významně prodlužuje jejich životnost.

Kartáčky IONICKISS jsou určeny k používání a skladování v prostředí koupelen a jsou tedy do jisté míry vlhku a vodě odolné. Nicméně skladování na konstantně mokrém umyvadle nesvědčí ani materiálům, ze kterých jsou vyrobeny, ani bateriím, které obsahují. Kartáčky IONICKISS obsahují různé typy baterií, jsou tedy elektrozařízením, a dle toho je třeba přistupovat i v péči o ně.

Základní pravidla péče o zubní kartáčky IONICKISS ORIGINAL:

  • Po použití kartáčku pravidelně (alespoň 1x týdně) sejměte výměnnou hlavici, odstraňte případné nečistoty a otřete vodicí titanovou tyčinku do sucha. Takto rozložený kartáček nechte volně proschnout. 
  • Pokud používáte zubní pastu, věnujte zvýšenou pozornost hygieně kartáčku zmíněné v předchozím bodě. Jestliže nedojde k důkladnému očištění od zubní pasty, ta pak zatvrdá a znemožňuje výměnu hlavice a může tak poškodit zámek mezi hlavicí a tělem kartáčku.
  • Skladujte kartáček na suchém místě vaší koupelny.
  • Předcházejte jeho pádu.
  • Kontrolu funkce baterie zmáčknutím tlačítka provádějte přibližně 1x týdně. Častější kontrolou zbytečně zvyšujete rychlost vybíjení baterie. 

 

Základní pravidla péče o zubní kartáčky IONICKISS IONPA:

  • Po použití kartáčku pravidelně (alespoň 1x týdně) sejměte výměnnou hlavici, odstraňte případné nečistoty a otřete vodicí titanovou tyčinku do sucha. Takto rozložený kartáček nechte volně proschnout.
  • Pokud používáte zubní pastu, věnujte zvýšenou pozornost hygieně kartáčku zmíněné v předchozím bodě. Jestliže nedojde k důkladnému očištění od zubní pasty, ta pak zatvrdá a znemožňuje výměnu hlavice a může tak poškodit zámek mezi hlavicí a tělem kartáčku.
  • Skladujte kartáček na suchém místě vaší koupelny.
  • Předcházejte jeho pádu.
  • Kartáček IONPA HOME dobíjejte v dokovací stanici pouze ve chvíli, kdy to vyžaduje stav baterie. Kontinuální dobíjení bateriím typu li-ion nesvědčí a snižuje dokonce jejich životnost.

 

Pokud delší dobu nepoužíváte kartáček IONPA TRAVEL nebo sterilizační pouzdro UV CASE, vyjměte z nich baterii. Předejdete tak jejímu zkorodování a případnému poškození zařízení.