Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

 

Jsme společnost:
FIRST STEP CONSULTING CZ s.r.o.
IČ: 087 54 039
DIČ: CZ08754039
se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Česká republika
zapsané u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 324573   

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://www.ionickiss.cz.

Pro prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)


I. Zpracování osobních údajů

    A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře
Pokud nás kontaktujete skrze kontaktní formulář, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které v něm uvedete Jsou to: Jméno a příjmení, e-mailová adresa a případné jiné informace, které nám sdělíte v textu zprávy zaslané skrze kontaktní formulář.  Z jakého důvodu? Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně našeho zboží.
Na základě jakého právního důvodu?Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace. 
    B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu
Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo. 
Z jakého důvodu?Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 
Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací).
Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?Po dobu plnění naší služby a poté 10 let  od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.
    C. Newslettery (obchodní sdělení) 
Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílání našich novinek.
Na základě jakého právního důvodu?Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?10 let od vašeho posledního nákupu. Ze zasílání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@ionickiss.cz 


II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:   
• provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)   
• společnosti podílející se na expedici zboží – Central Warehouse Solution s.r.o., PPL Group, General Logistics Systems, Česká pošta a.s., Zásilkovna s.r.o.
Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.   

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@ionickiss.cz  nebo zavolejte na tel. č. +420 774 642 350.   

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 
Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené vaší osobě a vaším zájmům.
Na webových stránkách používáme následující cookies:

Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.   

Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem.   

• Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem.
Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.


Používané soubory cookies: 

Název/vydavatel cookie Účel / popis cookies Doba trvání
CookiesOK Souhlas s použitím cookies 14 dní
externalFontsLoaded Pomáhá s načítáním fontů 1 měsíc
informationBanner Informační pruh 24 hodin
pcart Hash spojující uživatele s jeho aktuálním uloženým košíkem 1 měsíc
PHPSESSID Cookie generované aplikacemi na základě PHP jazyka. Jde o obecný identifikátor používaný k udržování proměnných uživatelských relací. Při ukončení návštěvy
SRV_ID Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti Při ukončení návštěvy
_ga Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek. 2 roky
_gid Tento soubor cookie je nastaven službou Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a používá se k počítání a sledování zobrazení stránek. 24 hodin
_gat_UA-159938727-1 Soubor cookie typu vzor nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Jedná se o variantu souboru cookie _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webových stránkách s vysokým objemem návštěvnosti. 1 minuta
YSC Tento soubor cookie je nastaven službou YouTube ke sledování zhlédnutí vložených videí. Při ukončení návštěvy
IDE Tento soubor cookie je nastaven společností Doubleclick a poskytuje informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku, a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedené webové stránky. 1 rok
VISITOR_INFO1_LIVE Tento soubor cookie nastavuje Youtube, aby sledoval uživatelské preference pro videa YouTube vložená do stránek; může také určit, zda návštěvník webu používá novou nebo starou verzi rozhraní Youtube. Při ukončení návštěvy
_gcl_au Používá Google AdSense k experimentování s účinností reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby. Pomáhá sledovat konverze zákazníků. 3 měsíce
_gat_gtag_UA_159938727_1 Tyto soubory cookie jsou nastaveny společností Google Analytics. Pomáhají mapovat inteakci uživatelů s našimi webovými stránkami. Samotné soubory cookie se používají k uložení informace o tom couživatel vykonal na předchozích stránkácha interakce s našimi webovými stránkami. 1 minuta
language Detekuje a ukládá uživatelské preference ohledně použitého jazyka (cs). 1 rok
previousUrl Pomáhá obnovit naposledy navštívenou stránku. Při ukončení návštěvy
_fbc Identifikátor prohlížeče včetně časového údaje.  Identifikuje prohlížeč pro účely ověření přihlášení.
_fbp Identifikátor prohlížeče včetně časového údaje.  Identifikuje prohlížeč pro účely ověření přihlášení.
_hjid Statistické cookie od Hotjar sloužící k uložení unikátního ID uživatele. Zajišťuje, že data z následných návštěv stejného webu budou přiřazena stejnému ID uživatele. 1 rok
_hjSessionUser Statistické cookie od Hotjar sloužící k uložení unikátního ID uživatele. Zajišťuje, že data z následných návštěv stejného webu budou přiřazena stejnému ID uživatele. 1 rok
_hjCachedUserAttributes Sledování návštěv a provozu na webu. 1 den


Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:   

• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies    

• Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs    

• Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies    

• Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac    

• Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/    

• Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles    

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 
Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.


Tyto podmínky jsou účinné od 20.5.2024